تابلو برق موتور خانه :همانطور که خودتان هم می دانید برای ایجاد گرما در یک ساختمان مسکونی از یک سیستم گرمایشی مبتنی بر گردش آب گرم استفاده می شود.کنترل این سیستم گردشی از نظر حرارتی یا پمپاژی با موتورخانه است.اساس کار این سیستم گرمایشی به این صورت است که آب توسط مشعلهایی گرم شده و این آب گرم شده توسط پمپ در لوله ها و شوفاژها گردش پیدا می کند. مشعلها به کمک گاز و برق تک فاز کار می کنند و پمپ ها نیز به کمک برق سه فاز یا تک فاز عمل می کنند در این دوره قرار است تابلوی برق یک موتورخانه را طراحی کنیم که این موتورخانه مربوط به یک مرکز آموزشی است.

بیشتر بخوانید: تابلو BMS

تجهیزات تابلوموتورخانه

تجهیزات تابلو برق موتور خانه:

۱- دو عدد مشعل که به کمک گاز و برق تک فاز روشن شده و آب در حال گردش را گرم می کنند

۲- ترموستات که بر روی لوله های آب خروجی مشعلها متصل هستند و بر روی دمایی حدود ۶۵ الی ۷۵ درجه سانتیگراد تنظیم هستند.

برق تک فازی که قرار است مشعلها را فندک زده و روشن کند ابتدا از این ترموستات عبور کرده و سپس به مشعل متصل می شوند.همانطوری که در شکل هم مشخص است ترموستات ورودی و خروجی تک فاز دارد ین ترموستات از نوع جداری است و بر روی جداره لوله آب نصب می شود.نکته اینکه این ترموستات ها به دمای محیط حساس هستند یعنی دمای محیط شوفاژ خانه یا وزش باد سرد از طریق پنجره موتورخانه می تواند بر روی عملکرد آنها تاثیر منفی گذاشته و در زمان مورد نیاز عمل قطع و وصل را انجام ندهند.لذا بهتر است محل اطراف اتصال این ترموستات(بالب ترموستات جداری ) با لوله آب به کمک پشم و شیشه عایق بندی شود.همچنین نصب این ترموستات به کمک تسمه های فنری بر روی لوله آب انجام می شود.

بیشتر بخوانید: تابلو برق سه فاز

۳- سه عدد پمپ که یکی از آنها سه فاز بوده و در حالت کار جریانی حدود ۸/۳آمپر دارد و دو عدد موتورپمپ تک فاز که در حین کار عادی جریانی حدود ۲/۲آمپر از شبکه می کشند.پلاکهای موتورهای سه فازو تک فاز واضح نبودند لذا با آمپر متر کلمپ این جریانها در حین کار عادی موتور ثبت شدند.

چه کنترلی بایستی در موتورخانه ایجاد کنیم؟

چون این موتورخانه مربوط به یک مرکز آموزشی است درنظر داشتیم کنترل به این صورت انجام شود که روشن و خاموش شدن مشعل ها و پمپها در دو حالت دستی و اتوماتیک باشد.
در حالت دستی شخص مسئول بتواند با کلیدهای MCB و فیوزها به صورت دستی مشعل ها و پمپها  را روشن و خاموش کند.این مورد در زمانی است که مثلا ابتدای فصل سرما می باشد یا مواردی که به صورت اضطراری نیاز به روشن و خاموش شدن موتورخانه است در حالت اتوماتیک بایستی مشعل ها و پمپها از یک تایمر نجومی دستور بگیرند به این صورت که مثلا در ابتدای فصل سرما موتورخانه روشن شود. همچنین بر اساس ساعتهای روزانه بایستی ساعت ۷ صبح موتورخانه روشن شود تا در ساعت ۸ محیط آموزشی گرم باشد همچنین در ساعت ۲ بعد از ظهر که انتهای ساعت کاری است موتورخانه خاموش شود.بر اساس هفته نیز عملکرد به این صورت است که روزهای ۵ شنبه و جمعه موتورخانه کلا روشن نشود برای روزهای تعطیل هم بر اساس تقویم یکروز قبل از تعطیلی موتورخانه بر روی حالت دستی قرار خواهد گرفت که برای روز تعطیل به صورت خودکار روشن نشود.
چند مورد دیگر نیز بایستی برای تابلو کنترل این موتورخانه در نظر گرفته شود:
اول اینکه یک خروجی فن برای تهویه هوا در موتورخانه در نظر گرفته می شود که روشن و خاموش شدن این فن هم در دو حالت دستی و اتوماتیک است.
در حالت دستی فن با یک فیوز مینیاتوری تک فاز روشن و خاموش می شود.