راه های پیشگیری از خرابی کنتاکتور

راه های پیشگیری از خرابی کنتاکتور

نشان تجاری کنتاکتورهای مدرن نشان از کیفیت آن است زیرا در طول سالیان متمادی فناوری کنتاکتورها به روز شده است است. اگر کنتاکتور در پارامترهای عملیاتی تعریف شده خود استفاده شود ، می توان انتظار عملکرد پیش بینی شده را داشت. کنتاکتور (به فرانسوی: Contacteur) یک کلید کنترل شونده (الکترو مغناطیسی) به صورت الکتریکی است که برای کلیدزنی […]