مقالات

تابلو BMS

BMS چیست؟ تابلو BMS در پارسی همان کنترل کردن هوشمند ساختمان است. یعنی به مجموعه نرم افزارها

تابلو بانک خازن

تابلو بانک خازن

تابلو بانک خازن چیست؟   تابلو بانک خازن در واقع به مجموعه‌ای از خازن‌های کنار یکدیگر قرار

شیرینگ حرارتی

شیرینگ حرارتی

شیرینگ حرارتی شیرینگ حرارتی در واقع یک روکش پلاستیکی جمع شونده است که کاربرد آن برای عایق

Call Now Button