فیوز مینیاتوری

فیوز مینیاتوری

فیوز مینیاتوری که اصطلاحا همان کلید مینیاتوری هم گفته می شود، ابزاری محافظتی برای قطع جریان برق در  زمانی است که جریان از حد مجاز فراتر می رود. فیوز های مینیاتوری MCB، قطع کننده جریان برق هستند که به بار اضافی سریعا عکس العمل نشان داده و برق را قطع خواهند کرد. ویژگی فیوز های مینیاتوری جریان برق در این فیوز ها قابل […]