کنتاکتور مغناطیسی و انواع آن

کنتاکتور مغناطیسی

کنتاکتورهای مغناطیسی همان رله های الکتریکی هستند که در تعدادی از موتورهای الکتریکی استفاده می شوند. از کنتاکتورهای مغناطیسی در موتورهای الکتریکی برای ایجاد تعادل در تغییر فرکانس موتور یا حالت موتور استفاده می شود که می تواند به عنوان سوئیچینگ موتور از حالت روشن و خاموش باشد. تغییر فرکانس موتور به دلیل پارامترهای مختلف […]